Over Kleijnkoor Noordwijk

 1. Stichting Kleijnkoor Noordwijk is sinds 13 februari 2012 officieel geworden.
 2. De stichting heeft ten doel:
  1. jongeren met een talent voor zang en muziek vanaf de middelbare school een 
opleiding te bieden die leidt tot ontwikkeling op muzikaal en cultureel gebied en waarbij het accent vooral ligt op de vocale ontwikkeling. Uitgangspunt hierbij is dat het samen zingen met anderen een bijdrage kan leveren aan de eigenwaarde van jongeren in een vaak “lastige” leeftijdsperiode. Naast zang vormt ook de persoonlijke presentatie in termen van theatrale invulling en beweging een belangrijk onderdeel van de opleiding;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  1. audities waar aspirant-leden zich kunnen aanmelden als lid van het koor;
  2. wekelijkse koorlessen;
  3. het geven van concerten en voorstellingen uit diverse stijlperiodes;
  4. het ontwikkelen van creativiteit in het samenstellen en organiseren van bijzondere 
muzikale programma’s en culturele activiteiten;

het uitnodigen van gastdocenten voor masterclasses op vocaal en theatraal gebied