Wat is Kleijnkoor Noordwijk

foto: Monica

foto: Monica

 

Kleijnkoor Noordwijk bestaat uit ruim 20 ambitieuze jongeren (meisjes) uit Noordwijk en omstreken tussen de 13 en 21 jaar.

Kleijnkoor Noordwijk biedt aan jongeren met talent voor zang en muziek vanaf de middelbare school een opleiding die leidt tot ontwikkeling op muzikaal en cultureel gebied waarbij het accent met name op de vocale ontwikkeling ligt. Uitgangspunt hierbij is dat het samen zingen maar ook solistisch zingen hen een bijdrage kan leveren aan de eigenwaarde in een vaak “lastige” leeftijdsperiode en een opstap is naar wie dat wil een vervolgopleiding. Naast zang vormt ook de persoonlijke presentatie in termen van theatrale invulling en beweging een belangrijk onderdeel van de opleiding. De koorleden krijgen wekelijks koorzang; daarnaast worden ook veel zangeressen individueel geschoold. Er wordt gewerkt aan een divers repertoire, van klassiek tot modern.

Als verlengstuk van het koor worden masterclasses georganiseerd; de zogenaamde TOP dagen. Deze masterclasses zijn geen vast onderdeel van het seizoenslidmaatschap maar kunnen vrijwillig gevolgd worden. Hiervoor wordt een aparte bijdrage gevraagd.

Door middel van audities kunnen jongeren die een bovengemiddelde aanleg voor zingen hebben of dit in aanzet laten horen aangenomen worden. Nieuwe audities voor het koor vinden altijd aan het eind van het schooljaar plaats; op dat moment is er zicht op het aantal beschikbare koorplaatsen.

Klein Kleijnkoor

Klein Kleijnkoor is de vooropleiding voor jongeren die er nog niet aan toe zijn om in Kleijnkoor Noordwijk te zingen, maar die tijdens de auditie toch talent hebben laten zien.

Dit kunnen jongeren zijn die:

  • In de brugklas zitten en dit jaar als tussenjaar gebruiken
  • Al ouder zijn, maar nog geen zangervaring hebben
  • Nog moeten wachten tot er een plaats in het Kleijnkoor is als het koor “vol” is

In principe hebben jongeren die op het Klein Kleijnkoor zitten voorrang bij de aanname op Kleijnkoor Noordwijk mits het niveau voldoende is.

Stichting Kleijnkoor is ook gestart met het organiseren van kinderkoorprojecten. Inmiddels zijn er twee afgeronde projecten te weten het Kerstproject en project Koningskinderen. Naast het creëren van mogelijkheden voor kinderen om in koorverband te zingen binnen de Bollenstreek is het ook een eerste opstap voor wie wil om in de toekomst auditie te doen voor Kleijnkoor Noordwijk. Zie ook het kopje kinderkoor en de Facebook pagina Kinder Kleijnkoor.